turkpandi

Sirküler

 • Hague-Hague Visby tahtında yük hasarlarında ispat külfeti Güncel gelişmeler
  Hague-Hague Visby tahtında yük hasarlarında ispat külfeti Güncel gelişmeler
 • Tekne ve Makine Sigortalarında “Sigorta Bedeli” Kavramı
  Tekne ve Makine Sigortalarında “Sigorta Bedeli” Kavramı
 • Gemi Donatanları için Korkulu Rüya olan Krank Şaft Hasarlarını Önlemek Mümkün Mü?
  Gemi Donatanları için Korkulu Rüya olan Krank Şaft Hasarlarını Önlemek Mümkün Mü?
 • Sigortalarda Çatışma Sorumluluğu Teminatı
  Sigortalarda Çatışma Sorumluluğu Teminatı
 • Türkiye'nin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünü Kabulünün Yolcu Taşımacılığına Yansıması
  Türkiye'nin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünü Kabulünün Yolcu Taşımacılığına Yansıması
 • Güverte Üstü Sevkiyatlarda Taşıyıcının Sorumluluğu
  Güverte Üstü Sevkiyatlarda Taşıyıcının Sorumluluğu
 • Gemilerin Uygun Mürettebat ile Donatılması ve Denize Elverişlilik
  Gemilerin Uygun Mürettebat ile Donatılması ve Denize Elverişlilik
 • Türk Deniz Ticareti Hukuku - Taşıyanın Kanuni Sorumsuzluk Halleri
  Türk Deniz Ticareti Hukuku - Taşıyanın Kanuni Sorumsuzluk Halleri
© 2014 Türk P ve I Sigorta A.Ş.
Yukarı