turkpandi

Harp ve Grev Rizikoları

Harp ve Grev Rizikoları
Harp ve Grev Sigortası rizikosu sigortamız savaş fiilleri, terörizm, korsanlık, isyan,
sivil hareketler, mayına çarpma gibi riskler sonucunda gemiye gelen zararları
teminat altına alır.
Bu teminatın limiti sigortalanan geminin mutabakatlı bedeli ile sınırlıdır.

Harp ve Grev Rizikoları

Harp ve Grev Sigortası rizikosu sigortamız savaş fiilleri, terörizm, korsanlık, isyan,

sivil hareketler, mayına çarpma gibi riskler sonucunda gemiye gelen zararları

teminat altına alır.

Bu teminatın limiti sigortalanan geminin mutabakatlı bedeli ile sınırlıdır.

© 2014 Türk P ve I Sigorta A.Ş.
Yukarı