Hasar

Hasar bildirimi,

Hasara neden olabilecek yeni bir olay bildirimi alan sigortalı durumu derhal şirketimize yazılı olarak bildirmelidir.

Sigortalılarımız 7/24 claims@turkpandi.com mail adresinden veya Türk P&I Kurallar Kitapçığı iletişim bilgileri bölümünden şirketimize ulaşabilir.

Eğer sigortalımız olayı bildirmekle bildirmemek arasında şüphede kalır ise, son dakikada rapor etmenin doğuracağı sonuçlar nedeniyle, derhal bildirimde bulunulması daha doğru olacaktır. Yeni olay bildirimleri ile ilgili zaman sınırları kurallar kitapçığımızda açıkça belirtilmiştir.

Koruma ve Tazmin/ Tekne ve Makine hasarları;

En çok rastlanılan Koruma ve Tazmin hasar başlıklarından bazıları aşağıdadır;

 Kirlilik ve çatma hasarları

Yük hasarları

Gemi adamları yaralanma, hastalık

 

En çok rastlanılan Tekne ve Makine hasar başlıklarından bazıları aşağıdadır;

Krankşaft hasarları,

Çatma hasarları,

Genel Makine hasarları

Türk P ve I Sigorta A.Ş. bünyesinde her türlü hasar ve talep takip edilir. Olaylara pratik, uygulanabilir ve sonuç odaklı yaklaşımımız, hukuk uzmanlarımızca da desteklenir. Hasarların, sigortalımızın ticaretine etkisini minimize etmek için hasar ekibimize yüksek yetki limitleri ve hızlı karar almak adına kısa komuta zinciri imkanları sunulmuştur.

Sigortalıya yakınlık;

Tutuklama, kirlilik veya önemli çatışma hadiseleri gibi karmaşık durumlarda, ulusal veya uluslararası denizcilik kanunlarının emrettiği hukuki prosesler söz konusu olabilir, bu gibi durumlarda şirketimizin deneyimli hasar ekibi, uzman hukukçular ile koordineli çalışmaktadır. Şirketimizin, sigortalılarımız ile yakınlığı sayesinde, her bir hasar kendi özelinde, hızla ve işbirliği içerisinde çözümlenir.

Masrafları azaltmak;

Hasar esnasında çok önemli delillerin toplanması, olay yerinde gerekli desteği verme gibi nedenlerle eksper veya avukatlardan yardım istenebilir. Hasara dolaylı yoldan katılan bu gibi masrafların minimize edilmesi adına bir avukat veya eksper atamadan önce daima şirketimizin onayının alınması gerekmektedir.