Hasar Önleme

Su araçlarında meydana gelen olayların çoğu aslında önlenebilir sebeplerden meydana gelir. Çoğu kez olaylar basit bir eğitimi gerektiren ama gözden kaçmış ya da unutulmuş konular sonucunda insan hatası nedeniyle oluşur. 

Türk P ve I Sigorta yetkililerinin uzun yıllara dayanan Kulüp brokerliği, Kulüp temsilciliği ve sigorta eksperliği deneyimlerinin ışığı altında, sigortalılarımıza karşı en önemli vazifemizin zamanında, doğru ve eyleme geçirilebilir hasar önleme tavsiyelerinde bulunmak olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde, sigortalılarımızın iş alanlarında defalarca meydana gelen “Yinelenen Hasarların” en etkili şekilde takip edilebilmesi de hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda sigortalılarımızın hali hazırda bilinen rizikolarını kontrol edebilmelerini temin etmek önemli bir gerekliliktir. Birçok yönden hasar önleme ve yinelenen hasarlar aynı madeni paranın iki ayrı yüzüdür.

Bu cihetle, deneyimleri ve bilgilerinden öğrendiklerini bir araya getirerek en iyi uygulama kılavuzunu yayımlayan ve önemli denizcilik tecrübeleri olan bir hasar önleme departmanı oluşturduk.  

Sigortalımız olarak, örnek olay çalışmaları ve gözlemler serisine, ayrıca diğer kaynaklar ve yayınlar yoluyla tavsiyelerimize ulaşabileceksiniz. Bu, işletme sahiplerine yükle ilgili hasarların, muhtemel yolcu taleplerinin nasıl oluşabileceği ve daha emniyetli gelecek için geçmişten neler öğrenebileceğine dair fikir verecektir.