Sörveyler & Teknik

Türk P ve I Sigorta A.Ş. gemilerin emniyet, inşa, denize elverişlilik, yüke elverişlilik, gemi adamı idaresi ve gemi idaresi konularında zaruri standartları karşılamasını sağlamak için sörveyden geçirilmesini şart koşmaktadır. Eğer gemi şirketimizin onaylı eksperler listesindeki sörveyörler tarafından P&I Kondisyon sörveyinden geçmemiş ise, şirketimiz çoğunlukla sigortaya giriş tarihinden itibaren 30 dan 60 güne kadar sigortalama departmanı tarafından tesis edilen şartlara bağlı olarak sörvey yapılmasını talep eder.

Teknik departmanımız yük, makine, yakıt v.b. konulardaki operasyonları etkileyen problemli alanları olan sigortalıların gemilerinin kondisyon sörveylerinin ayarlanması ve sonuçlarının incelenmesinin yanı sıra, armatörlerin günlük operasyonları esnasında karşılaşabilecekleri muhtelif sayıda teknik ve lojistik zorluklarla ilgili de sigortalılarına yardım etmeye hazırdır.

Teknik departmanımız ayrıca hasar departmanımıza da teknik destek verir. Şirketimiz ayrıca sigortalı gemilerin aşağıdaki durumlarla karşılaşması halinde kondisyon sörvey yapılmasını talep edebilir;

• Deniz kazasına dahil olursa
• Liman otoriteleri tarafından alıkonulur ve /veya önemli derecede yetersiz bulunursa
• Gemiye karşı büyük miktarda hasar talebi yapılırsa 
• Geminin kondisyonu ile ilgili üçüncü şahıslardan negatif bir rapor alırsa

Şirketimiz ayrıca 4. Yenilemeden önce de Uzatma Kondisyon Sörvey Raporu talep eder.

Gemi kondisyon sörveyinden geçtikten sonra eğer eksiklikler bulunursa, bu eksikliklerin listesi, rapor ekinde kaptana sunulacaktır. Teknik Departmanımız bu raporun incelenmesinden sonra sigortalama departmanına herhangi bir istisna klozu koyulması gerekip gerekmediğine dair tavsiyede bulunabilir.

Eksiklik listesinde bulunan ve halen yerine getirilmeyen istisna nedeniyle direkt veya dolaylı ortaya çıkabilecek hasarın tazmininde bu konulan istisna geçerli kalacaktır.
Eksiklik ile ilgili istisna gemi başarılı bir şekilde tam bir P&I kondisyon sörveyinden geçene veya tamamlanmamış ya da halen giderilmemiş eksiklikler ile ilgili Takip Sörveyi (Follow-up Sörvey) tatmin edici şekilde tamamlanana ve sunulana kadar yürürlükte kalacaktır. Yukarıdaki açıklama özel şartlarımızı içeren kural kitabımızdaki ilgili maddelerin geçerliliğine halel getirmez.

 

Açıklama İndirme Linki
  Türk P&I Sigorta Kondisyon Sörvey Rapor Formu İndirmek için Tıklayın