Linkler

 

  Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr  
  Denizcilik Müsteşarlığı www.didgm.gov.tr  
  Sahil Güvenlik Komutanlığı www.sgk.tsk.tr  
  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü www.kiyiemniyeti.gov.tr  
  Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü www.hssgm.gov.tr  
  Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı www.shodb.gov.tr  
  İstanbul Liman Başkanlığı www.istanbulliman.gov.tr  
  Deniz Ticaret Odası www.denizticaretodasi.org.tr  
  IMO www.imo.org