Sigortalama

Şirketimiz, sigortalama işini güçlü ve deneyimli sigortalama ekibimiz ile brokerler (aracılar) vasıtasıyla yapmaktadır.

Su araçları sigortalanmadan önce sigortalama ekibimiz tarafından önceden belirlenmiş kriterlere göre doldurulmuş ve imzalanmış bilgi formu elde edilir.

Teklif talep edilen su aracına verilebilecek teminatların tespiti için riziko değerlendirmesi yapılır. Eğer rizikolar uygun ve kabul edilebilir bulunur ise bahse konu teminata en uygun primin hesaplanması ve kararlaştırılması aşamasına geçilir.

Riziko kabulü esnasında gemilerin şirketimiz tarafından onaylanmış sörvey şirketleri tarafından riziko teftişi yapılması esastır.  Eğer daha önce sigortalanmamış iseniz, geminizin kondisyon sörveyi bulguları ve önceki sigortacılarınıza ait hasar kayıtları teminatın belirlenmesinde asıl rolü üstlenir. Mevcut sigortalılarımız için değerlendirmede rutin sörvey sonuçları ve geçmiş dönemlere ait hasar kayıtları da dikkate alınır. 

Unutulmaması gereken bir husus ise gemilerin mevcut kondüsyonlarının yanı sıra işletmelerin değerlendirilmesi de sigortalama konusunda en önemli kriterlerden birisidir. 

Şirketimizin sigortalama ekibi, her bir sigortalının ihtiyaçlarının güncel halde tutulması ve ayrıca mevcut ve gelecek ile ilgili planlarının anlaşılabilmesinin temini için sigortalılarımız ile yakın ilişkiler içerisinde olmayı tercih eder.  Sigortalılarımız ile ilişkilerimizde aracı brokerlerimizin de katma değeri olması kriterlerimiz arasında yer almaktadır. Sigortalama sürecinin püf noktası güçlü ve uzun soluklu bir ilişki inşa etmektir. Bizim işimiz riziko profili ve işletme standartları açısından sigortalılarımızın iş kalitesinin sürekli artmasını temin etmektir.

 

Açıklama İndirme Linki
  Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Başvuru Formu İndirmek için Tıklayın
  Su Araçları Sorumluluk Sigortası Başvuru Formu İndirmek için Tıklayın