FD&D SİGORTASI

FD&D, P&I veya diğer bir sigorta tarafından teminat sağlanmayan anlaşmazlıklarda hukuki danışmanlık sağlayan ve yargı masraflarının da bir kısmının üstlenildiği bir sigorta türüdür. Anlaşmazlığın denizcilik ile ilgili olması esastır. Teminat  Kiracı ile yaşanan anlaşmazlıklar, alım-satım işlemleri, yeni inşa ile ilgili sorunlar, navlun, demoraj, yakıt ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar, hatta sigorta şirketi ile yaşanan anlaşmazlıklar ve daha bir çok denizcilik ile ilgili anlaşmazlığı kapsamaktadır.